Odbornost a certifikace

Jako správný človíček zvídavá, co rád ví a co se rád neustále vzdělává, se nyní v době covidové zúčastňuji každé pondělí zajímavých posezení s panem J. Kolaříkem a arbopartou lidí, co jsou na tom jako já.
Jako jednu ze zásadních věcí, ke které jsme dospěli, je nejen vzdělávání sebe samých, ale také vzdělávání společnosti kolem nás. Psát články jsem měl v plánu již rok minulý, dva jsem i zvládl, ale čas, energie a nálada došly rychleji, než jsem předpokládal. Nu tak to zkusme znovu.

CO JE a KDO JE ARBORISTIKA, ARBORISTA ?

Arboristika je v současné době jeden z nejvíce se rozvíjejících se oborů na světě. Jde o obor zabývající se péčí o dřeviny rostoucí mimo les. Pro to, aby tato péče byla v souladu s potřebou dřevin, je nutné mít znalosti v oboru dendrologie, fytopatologie, fyziologie, mechaniky dřevin, pedologie… Další, co je potřeba znát, jsou zákony o ochraně přírody, občanský zákoník a jiná nařízení spojená s legislativou.
V neposlední řadě samozřejmě znalost BOZP.
Obor je natolik obsáhlý a složitý, že se čím dál častěji setkáváme s rozdělením pozic v oboru na STROMOLEZEC a ARBORISTA. Obě tyto profese vyžadují minimální znalosti vyjmenovaných oborů, ale arborista je více specializován na hodnocení dřevin, návrhy ošetření, průzkum a determinaci poškození či škůdců… Naproti tomu stromolezec je více vykonavatel práce ve stromě se znalostí práce ve výškách, práce s motorovou pilou…
V současné době je spousta možností, jak se v oboru zdokonalovat, vzdělávat. Dvě vysoké školy (Mendelova univerzita Brno, Česká zemědělská univerzita v Praze) nabízí bakalářský obor arboristika. Je možné navštěvovat jedno i dvouleté komplexní studium na Zahradnické škole v Mělníku, či Komplexní studium pořádané Arboristickou akademií. Absolventi z těchto škol jsou komplexními arboristy, kteří jsou schopni samostatně hodnotit, ošetřovat a jinak pečovat o stromy ve městech a parcích.
V neposlední řadě je možné získat spoustu certifikací, které zákazníkovi mohou zaručit, že arborista, kterého si objednal, má zkušenosti, vzdělání a znalosti opravňující o dřeviny pečovat.
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že VŠ (obor arboristika), KPD Mělník a Certifikát ČCA KONZULTANT - z Vás udělá odborníka arboristu ve smyslu – umím posoudit, poznám škůdce, nemoci, umím vyřešit problém, navrhnout řešení.
Certifikáty ETW, ČCA-STROMOLEZEC, ABA A2 vás naučí jak se po stromě pohybovat.

 

Nejznámější a nejrozšířenější certifikace:

ETW – Evropský certifikovaný arborista

Evropská certifikace, pravidla a
požadavky jsou stanovené Evropskou
certifikační radou. V současné době
jediná komplexní zkouška pro
arboristy stromolezce
Asi nejuznávanější certifikát v celé
Evropě potažmo v celém světě.
Majitelé jsou zkušenými stromolezci a
odborníky na hodnocení dřevin,
návrhy zásahů, ošetření …

ABA International

Mezinárodní certifikát uznávaný
zejména v Anglii a severských zemích.
Má spoustu levelů a možností od
pozemního pracovníka po zkušebního
komisaře
Základní levely pro stromolezce
A1 + A2
Certifikát spíše zaměřený na práci
s motorovou pilou a stromolezení

Český certifikovaný arborista

Český certifikovaný arborista – základní úroveň, pozemní pracovník. Zkoušku pořádá Arboristická akademie. Nyní je tato certifikace určena pro pracovníky na zemi.Dříve byl tento certifikát s ETW jediným, který bylo možné v ČR získat. Dnes jsou již kladeny na pracovníky ve stromě vyšší nároky a tato certifikace byla ponížena na pozemního pracovníka.
Český certifikovaný arborista – Stromolezec. Zkoušku pořádá Arboristická akademie. Certifikace zaměřená na práci ve stromě.Zaměření je více určeno pro pracovníky v koruně stromu. Samozřejmostí je základní znalost dendrologie, fyto …
Ale majitel má také znalosti BOZP práce ve výškách, práce s motorovou pilou …
Český certifikovaný arborista – Konzultant. Zkoušku pořádá Arboristická akademie. Certifikace zaměřená hlavně na hodnocení dřevin, práci na zemi, ochrana dřevin …Majitel certifikátu je znalec v oborech potřebných pro hodnocení dřevin, umí navrhovat, posuzovat…
Při této certifikaci je také nutná znalost legislativy a ekologie

Samozřejmě veškeré certifikáty je nutné obnovovat účastí na řadě kurzů, školení nebo tzv. recertifikací, což je absolvování zkoušky. U některých certifikátů je možné rozšíření různých specializací. ETW nabízí VERT CERT - což je certifikace na stromy veterány, popř. ETW konzultant.
Chce-li být arborista stále v obraze a mít čerstvé informace organizace SZKZ a Arboristické akademie, pořádají přehršel kurzů, školení a konferencí. Tyto akce bývají zpravidla jedno či vícedenní.

Samozřejmě je to stejné jako v jiných oborech. Nikde není psáno, že majitelé těch nej certifikátů a titulů jsou zároveň nejlepšími arboristy a naopak. To, že někdo nemá certifikát, neznamená, že stromům nerozumí, či je ošetří špatně. Toto vše je pouze vodítkem při výběru řemeslníka, kterému následně platíte za služby.


Zdroje : Stránky Arboristické akademie, stránky SZKT , vlastní hlava