Publikace

Potřebujeme duté stromy?

Snad každý, kdo se zaobírá stromy, péčí o ně, hodnocením, rozsudky o bytí či nebytí dřeviny, určitě slyšel nesčetněkrát věty o tom, že strom má dutinu a je tedy potřeba jej okamžitě pokácet. Z logiky věci je tento pohled veřejnosti pochopitelný. Co může být horší než dutý „shnilý“ strom. Úkolem…

číst více

Suché dřevo jako významný prvek živé přírody

Jako praktikující arborista mohu jednoznačně potvrdit, že suché dřevo (větve, části stromu) najdeme na každé dřevině od mladého stromku po staré senescentní veterány. Ve všech případech se jedná o velice hodnotný materiál nejen pro daného jedince, ale také pro mnoho organismů z říše hub, brouků, ptactva, netopýrů… Některé druhy jsou…

číst více

Odbornost a certifikace

Jako správný človíček zvídavá, co rád ví a co se rád neustále vzdělává, se nyní v době covidové zúčastňuji každé pondělí zajímavých posezení s panem J. Kolaříkem a arbopartou lidí, co jsou na tom jako já. Jako jednu ze zásadních věcí, ke které jsme dospěli, je nejen vzdělávání sebe samých,…

číst více

Mrazové trhliny – Ochrana kmene před poškozením

Nastává nám zimní období a proto je nutná dbát nejen o ochranu svého těla, ale také o ochranu našich stromků, do kterých jsme investovali nejen spoustu peněz, ale také energie a vlastního času. Aby nám nově vysazené stromy bez úhony přežili mráz a kolísání zimních teplot je dobré chránit kmen….

číst více

Tomografie dřevin

Jedná se o měření rychlosti průchodu zvukového nebo jineho signálu dřevem či jiným materiálem. Rychlost závisí na tuhosti a hustotě materiálu. Pokud je v cestě jakákoli necelistvost nebo je materiál poškozen rozkladem dřevní hmoty dřevokaznou houbou signál toto místo musí obejít a tím se rychlost přenosu zvuku zpomaluje. Měření probíhá…

číst více