Mrazové trhliny – Ochrana kmene před poškozením

Nastává nám zimní období a proto je nutná dbát nejen o ochranu svého těla, ale také o ochranu našich stromků, do kterých jsme investovali nejen spoustu peněz, ale také energie a vlastního času. Aby nám nově vysazené stromy bez úhony přežili mráz a kolísání zimních teplot je dobré chránit kmen….

číst více

Tomografie dřevin

Jedná se o měření rychlosti průchodu zvukového nebo jineho signálu dřevem či jiným materiálem. Rychlost závisí na tuhosti a hustotě materiálu. Pokud je v cestě jakákoli necelistvost nebo je materiál poškozen rozkladem dřevní hmoty dřevokaznou houbou signál toto místo musí obejít a tím se rychlost přenosu zvuku zpomaluje. Měření probíhá…

číst více